موزه ملی انگل شناسی ایران

آخرین اخبار

بازدید دانش آموزان دبیرستان چهارده معصوم (ع)

 . در روز بزرگداشت مقام معلم, دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته تجربی دبیرستان دخترانه چهارده معصوم (ع) واقع در منطقه ۴ تهران از موزه ملی انگل شناسی ایران بازدید نمودند. در این بازدید دانش آموزان با انگل های شایع در ایران و اهمیت بهداشتی و اقتصادی آن ها آشنا گردیدند.

.